Elektřina je dobrá věc

Lidstvo dnes využívá nejrůznější typy energií. A mezi těmito zaujímá významnou pozici právě ta elektrická. A to z mnoha důvodů. Její předností je třeba to, že už je dostupná pomalu na každém kroku, že ji můžeme využívat pohodlně k mnoha různým účelům, že nepáchne ani si s ní nic neumažeme a nemusíme se s ní nikam lopotit v nějakých nádobách. Stačí prostě zasunout zástrčku šňůry od nějakého spotřebiče do zásuvky a/nebo zmáčknout vypínač či tímto otočit, to podle typu, a všechno vykonává činnost, již od toho očekáváme. Mixér mixuje, šlehač šlehá, televizor či rádio hraje, lampa svítí… Není důvod pokračovat v tomto výčtu, že? Všichni přece víme, jak to funguje.

bílé žárovky

Jenže ono to nemusí vždy takto dokonale fungovat. Při nejedné přírodní pohromě se někde poškodí vedení nebo je proud odpojen z bezpečnostních důvodů a rázem jsme na tom stejně jako naši hodně dávní předci.

A nemusí ani dojít ke kalamitě, abychom o elektřinu přišli. Stačí třeba i nějaká porucha nebo závada kdekoliv v elektroinstalaci nebo na spotřebiči a rázem je nám existence elektrického proudu zhola k ničemu. A nám je pochopitelně nepříjemně.

A ještě nepříjemněji nám pak může být, když taková elektřina v poškozených zařízeních probíjí. To pak může jít i o majetek, i o zdraví a nejednou i o život. Protože elektřina umí jak prospívat, tak i škodit.

německý elektroměr

A jak se takovému riziku vyhnout? Jedině tím, že si necháme vše, co s elektřinou nějak souvisí, pravidelně kontrolovat od profesionálů, tedy od elektrikářů. Jimi prováděné revize totiž dokážou odhalit potenciální problémy dříve, než se tyto projeví, než dojde na nejhorší. A byť cena revize elektro Revize elektro Revtech nemusí být na první pohled právě nízká, vždy musíme mít na paměti jedno. Že se touto může předcházet i daleko větším a dražším škodám, respektive tělesným újmám. A pak ta cena vůbec nestojí za řeč. A určitě se to vyplatí.

4.5/5 - (2 votes)